OCM logo

Nieuws

Corona in 2021

Credit Management en Corona Ondanks de Corona situatie telt Nederland minder faillissementen dan verwacht, echter verwachten experts een reeks van problemen als de overheidssteun (NOW, TOZO en TONK) zal worden stop gezet in het tweede kwartaal. De aanname dat ieder bedrijf voorzien is van voldoende werkkapitaal, is een tijdelijke situatie zeker omdat een aantal bedrijven al maanden geen belasting hebben betaald.

Het speelveld wordt anders!

Credit Controllers zullen andere technieken moeten toepassen om alle debiteuren nog effectiever te benaderen dan zij vooraf al deden. Er moet nog intensiever worden gevraagd wanneer betalingen kunnen worden verwacht of waarom niet. Dit vereist een andere tactiek van werken bijvoorbeeld door continue dynamische dagelijkse ouderdomsanalyses te maken van debiteurenportefeuilles. Nog korter op de bal spelen en doortastend opereren is hierbij het devies! Een echt telefoongesprek heeft meer dan ooit de voorkeur boven het sturen van een mail.

Bij twijfel is het verzamelen van interne en externe data essentieel. Stel je pro actief op en probeer in een vroeg mogelijk stadium bij de onderneming aan tafel te komen en samen tot een oplossing te komen. Mijn ervaring is dat er in bepaalde sectoren veel risicoklanten zijn en er intern weinig risicokennis aanwezig is. Inhuur van tijdelijke experts Wellicht is het inhuren van een tijdelijke expert een oplossing hetzij als een extra handje, hetzij sec voor een analyse op het kredietrisico. Inhuren kan zelfs per week en voor een redelijk uurtarief van circa € 47.50 plus reiskosten.

december 2020: Corona impact vervolg

Professioneel credit management is door de Corona-crisis belangrijker dan ooit. Oplopende betalingsachterstanden bij debiteuren moeten op een verantwoorde manier beperkt worden. Op dit moment is er nog geen stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen waarneembaar. Maar door de overheidssteun worden financieel ongezonde bedrijven – voorlopig – ook overeind gehouden. In de vorige economische crisis was 25% van de faillissementen te wijten aan wanbetaling. Alle reden voor uw organisatie om dat met professioneel credit management te voorkomen.

Corona impact

Men verwacht een groot effect in het derde kwartaal als overheidssteun wordt afgebouwd en de werkloosheid zal toenemen. Gevolg minder consumentenbestedingen, minder omzet bij bedrijven etc. Ondanks deze crisis nog veel vraag naar credit controllers.

Corona en credit management

Als gevolg van de ondersteuning van de overheid hebben een groot aantal ondernemers zich nog weten te redden. Maar daarna breekt de storm los. Wat te doen als credit manager? Ben je streng en haal je binnen waar je recht op hebt of ben je coulant; het zijn klanten meer dan debiteuren. Doorzetten kan het einde betekenen. Moeilijke keuze eigenlijk.

24 maart 2020: Corona

Vandaag vier ik mijn verjaardag. In hele kleine kring ofwel met vrouw en zoon. Het zijn barre tijden. Enerzijds komen beelden van de kredietcrisis eind 2008 weer boven maar die gaan gepaard met een pandemie en verschrikkelijke situaties in Italië en Spanje. Het lijkt of wij Nederlanders veel te nuchter zijn voor een dergelijke crisis en anderzijds recalcitrant zijn met als gevolg beste strandbezoekers dat er een soort van totale lock down is tot 1 juni. "Kaum zu fassen" zegt een Duitser dan!

Vanaf medio 2017 was er een omslag in de arbeidsmarkt, tenminste als ik mij beperk tot mijn business van het credit management. Steeds meer opdrachten en vacatures en steeds minder mensen beschikbaar. Of dat nu gaat veranderen weet ik niet. Credit Management en ook huurincasso vereisen nu meer dan ooit een alerte blik op de debiteurenportefeuille waarbij de vraag is hoe coulant we zullen zijn, het zijn ook klanten. De grote credit managers staan nu op en gaan beleid maken. Ik wens iedereen veel succes daarbij. Als ik kan helpen met advies of medewerkers, laat maar weten.

Silvano