OCM logo

Detachering en of Werving & Selectie van Huurincassopersoneel is mijn specialiteit sinds 2006.

Over mij

• Ik ben intermediair op het gebied van huurincasso sinds begin 2006. Tijdens mijn GGN-Legiteam tijd (grote detacheerder destijds) hadden wij 2/3 van onze omzet bij corporaties. Huurincasso heeft me sindsdien enorm gefascineerd.

• Vanaf 2010 organiseerde ik bijeenkomsten voor huurincasso—afdelingen.

• In 2013 heb ik de Benchmark huurincasso geïntroduceerd.

• In 2014 heb ik met een aantal mensen het Huurincasso Platform opgericht als ook corporaties naar de Credit Expo geleid.

• Voor 10FORIT en Mind2Pay ben ik reseller sec voor woningcorporaties.

• Sinds 2014 ben zelfstandig recruiter in sec incasso met huurincasso als specialisatie. Per jaar heb ik ongeveer 4 á 5 opdrachten bij corporaties. Op dit moment detacheer ik iemand bij Het Gooi en Omstreken, Dudok Wonen, Ymere, twee bij Waterweg Wonen en iemand bij HW Wonen. In maart 2020 heb ik een medewerker voor vast geplaatst bij WB Velsen. Deze week gaan twee kandidaten van mij op gesprek bij Antares in Venlo.

Ik werk alleen met mensen die ik zeer goed ken. Als ik iemand voorstel is dat met een cv plus een uitgebreid rapport, een gecheckte referentie en meestal een Video van de kandidaat. Als eenmanszaak zijn mijn tarieven lager dan een groter bureau.

Detachering kan vanaf € 49,90 per uur als dat iemand is die ik kan verlonen ofwel iemand die een salaris ontvangt. Werk ik met een ZZP-er dan is het tarief vanaf € 57 exclusief btw en reiskosten.

Lancering Huurincasso Platform op Credit Expo 2014

Het aantal gedwongen huisuitzettingen door woningcorporaties in verband met huurschulden blijft toenemen en de maatschappelijke schade hiervan vormt een nijpend probleem.

Recent is een nieuw initiatief gestart onder de naam Huurincasso Platform met als doelstelling meer aandacht te geven aan de specifieke problematiek rondom huurincasso.

De initiatiefnemers zijn Henri van het Ende, onder andere voormalig Directeur Shared Servicecentrum van Portaal en Henk Dijk, Manager Woonadministratie bij de woningcorporatie Nijestee in Groningen. Silvano Orvini, eigenaar van Orvini Credit Management Personeel & Advies, heeft zich later bij het Huurincasso Platform aangesloten.

Het platform beoogt huurincasso specialisten van woningcorporaties met elkaar in contact te brengen en kennis met elkaar te laten delen. Zodoende kan beter inzicht worden verkregen in effectieve interventies om huurschulden en daarmee huisuitzettingen te voorkomen. Op dinsdag 9 september jongstleden was de allereerste bijeenkomst van leden van het platform in Vianen. Met ruim 60 deelnemers was het een zeer geslaagde bijeenkomt.

Tijdens de aankomende editie van Credit Expo op donderdag 6 november in Nieuwegein komen de leden van het Huurincasso Platform weer bij elkaar. Het Huurincasso Platform is op de Credit Expo met een stand vertegenwoordigd. Iedereen die actief is op het gebied van huurincasso is van harte uitgenodigd om de stand te bezoeken. Om 10.30 uur verzorgen Henk Dijk en Silvano Orvini tevens een presentatie over huurincasso en de mogelijkheden om de processen naar een hoger niveau te tillen.

Later op de dag worden er ook zogeheten "Guided Tours" georganiseerd, waar huurincasso specialisten van woningcorporaties onder begeleiding van Henk Dijk en Silvano Orvini gericht een aantal exposanten kunnen bezoeken die innovatieve diensten bieden die voor het huurincasso proces relevant zijn. Bij voldoende animo zal het Huurincasso Platform in de toekomst meer bijeenkomsten organiseren.

De benchmark huurincasso die al enkele maanden door Henk Dijk en Silvano Orvini onder ruim 80 woningcorporaties wordt verspreid zal daarnaast verder worden ontwikkeld. Het streven is om 100 corporaties per kwartaal cijfers, zoals achterstandpercentage en aantal ontruimingen als gevolg van een huurschuld, met elkaar te laten delen.

Voor meer informatie over het Huurincasso Platform kunt u contact opnemen met Silvano Orvini via email: s.orvinicmpa.nl of telefoon: 06-46025600.

Huurincasso Anno 2014.

Woningcorporaties staan voor de opgave zich te vernieuwen tot een moderne organisatie met beduidend lagere bedrijfslasten, die veel meer stuurt op waarde en vermogen en klantgericht in de maatschappij staat. Daarvoor is het nodig processen te optimaliseren en veel efficiencyslagen te maken.

Het is soms lastig als insider kritisch te kijken naar jarenlange en ook soms succesvolle patronen. Maar kan het beter? Kan het tegen minder kosten? Vreemde ogen kijken anders naar processen, houden u een spiegel voor en zorgen dat die patronen doorbroken kunnen worden.

Onze mogelijkheden:

Huurincasso Audit.

Fundamentele Procesverbetering; meer rendement in minder tijd en minder kosten door minder verspilling.

Vanuit het Lean principe bekijken we samen uw huidige proces en kijken we kritisch naar alle handelingen die worden verricht. Voegt het waarde toe en zo nee, kunnen we zonder deze handelingen. Indien het waarde toevoegt, is de vraag of het niet goedkoper en sneller kan.

Mijn partners en ik bieden u graag onze expertise aan om uw huurincasso proces efficiënter en effectiever te maken. We leggen de vinger op de knelpunten en komen met voorstellen die enerzijds kosten besparen en anderzijds meer en snellere huuropbrengsten genereren.

  Onderdelen van de scan:
 • Acceptatie nieuwe huurders
 • Betaalwijze
 • Automatische incasso
 • Storno's
 • Slepers
 • Aanmaningsproces
 • Aanmaningsproducten
 • Het deurwaarderstraject
 • SLA met derde partijen
 • Rapportages
 • KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren)
 • Benchmark
 • Totale kosten incassoproces

Huisbezoek, budgetcoach en schuldhulp... "Achter de Voordeur".

Veel huurincasso afdelingen verspillen tijd en geld aan het versturen van honderden brieven en aanmaningen. Mensen die in de problemen zitten, raak je niet met dit soort acties. Iemand die structureel laat betaalt moet persoonlijk benaderd worden, te beginnen met een telefoontje. Als daaruit blijkt dat er iets aan de hand is ga je erop af en kom je achter de voordeur en inventariseer je het probleem, neem je maatregelen of verwijs je door.

Het is opmerkelijk dat corporaties en deurwaarders een ontruimingsvonnis nodig hebben om mensen te laten betalen. Drie kwart van deze vonnissen wordt niet uitgevoerd omdat de huurder toch nog betaalt maar wel met enorme - te voorkomen - kosten blijft zitten.

Een gemiddelde incasso medewerker is niet in staat of heeft geen tijd om huisbezoeken af te leggen en vaak gaat men ook met twee personen waardoor aan het huisbezoek een duur prijskaartje komt te hangen.

Wij doen het sneller, effectiever en goedkoper.

Het huisbezoek krijgt eventueel een budgetcoach vervolg bij hen die nog te redden zijn, anders volgt een schuldhulp traject in eigen beheer.

Bij dit alles houdt u als corporatie de regie.

Benchmark.

Om te zien of uw proces tot goede resultaten leidt, is het interessant om uw cijfers te vergelijken met corporaties in de regio of van dezelfde grootte elders in het land. Tevens kunt u zien met hoeveel FTE zij hun proces runnen.

U leest ook welk systeem zij gebruiken zodat ik u met hen in contact kan brengen.

Meten is weten!

Segmentatie.

Of de systemen nu NCCW of SG Tobias of Itris of Dynamics Wonen heten, ze zijn niet geschikt voor de huurincasso anno 2014. Huurincasso is maatwerk maar toch krijgen alle huurders al jaren steevast op dezelfde dag dezelfde brief. Wil je verrassend zijn en je huurincasso effectiever laten worden dan zou je kunnen overwegen om te veranderen van patroon.

Dé Nederlander bestaat al een tijdje niet meer, dus dé huurder al zeker niet. Stel dat je een meer persoonlijke benadering en segmentering zou toepassen met daarin:

 • Een ander (wisselend) tijdspatroon
 • Een andere toonzetting en specifiek taalgebruik
 • Een ander communicatie medium

Er is software op de markt die dit mogelijk maakt. Wij helpen u graag om u daarin te adviseren. Deze software automatiseert ook tal van acties die vaak in Outlook worden vastgelegd. Er is vaak sprake van kostbare en niet efficiënte handelingen.

Bijeenkomsten.

Het wiel is vaak al uitgevonden dus waarom niet eens vaker bij anderen in de keuken kijken ("best practice") om van elkaar te leren. Er zijn ontwikkelingen binnen huurincasso afdelingen bij mensen met een frisse blik die ook naar andere incasso processen kijken buiten een corporatie, die open staan voor innovatie, verandering.

Wij faciliteren zelf graag ook bijeenkomsten waar we bepaalde thema's behandelen op verzoek van u.

De Credit Expo.

Inmiddels een begrip binnen Credit Management in Nederland maar nog een onbekend fenomeen bij huurincasso medewerkers. Samen met Henk Dijk, Manager Huurincasso van de Groningse corporatie Nijestee nemen wij ons persoonlijk voor om minimaal 50 mensen van corporaties dit jaar op de Expo te krijgen. In samenwerking met Aedes organiseren wij een "Meet & Greet" speciaal voor huurincasso medewerkers. Hier treft u uw vakgenoten en zullen Henk Dijk en ondergetekende u over de Expo leiden naar stands die voor u interessant kunnen zijn.

Noteert u die datum: 6 november 2014 te Nieuwegein.

Silvano Orvini